Asbestitutkimus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbestikartoitus tulee tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten rakennus- ja korjausurakoiden yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan (kiinteistön omistajan) on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen töihin ryhtymistä.

Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään asiakirjojen tarkastelulla, silmämääräisesti sekä näytteitä ottamalla. Vain kartoitetut rakenteet voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa selvitetään tutkittavan kohteen asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten. Asbestin sijaiti merkitään piirustuksiin ja laaditaan raportti kartoituksesta. Kiinteistössä mahdollisesti olevat muut haitta-aineet mm. lyijy, PCB ja PAH-yhdisteet, kuuluvat myös haitta-ainekartoituksen piiriin. 

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.