Kiinteistökierros

Kiinteistökierroksen aikana selvitetään aistinvaraisesti havaittavat poikkeamat rakenteissa, sisäilmassa sekä tarkastetaan saatavilla olevat rakennekuvat, piirrokset ja aiemmin tehdyt tutkimukset rakennusterveysasiantuntijan toimesta.

Kiinteistökierros toimii niin asuntokauppaa harkittaessa kuin sisäilmaongelmien selvittelyjen alustavan selvityksen lähtökohtana. 

Kiinteistökierroksen sisältö: 
- Raporttien ja rakennekuvien läpikäynti
- Sisäilman kannalta oleellisten riskirakenteiden selvittäminen
- Sisäilmaston mittaukset (RH%, T)
- Ilmanvaihdon toiminnan tarkastelu, paine-erojen mittaus
- Jatkotoimenpidesuositukset
- Pintakosteusmittaukset märkätiloissa

Lisäksi tarpeen mukaan:
- Rakenteelliset poikkeamat lämpökameran avulla
- lmavuotokohdat merkkisavulla