Kosteusvauriokuntotutkimus - epäilystä tutkimuksiin ja korjauksiin- osa 2

29.10.2020

Tutkimuspäivä (t)

Jokainen kuntotutkimus on aina yksilöllinen. Tutkimuksen laajuus voi vaihdella yhden rakenteen tutkimisesta koko rakennuksen tutkimiseen. Tutkimuksia varten laaditussa tutkimussuunnitelmassa on alustavasti määritetelty rakenneavauskohdat joihin mahdollisesti tehdään rakenneavaus tutkimuksia varten. Avauskohdat ja niiden sijainnit tarkentuvat aina paikan päällä ja niitä voidaan sijoittaa esimerkiksi kalusteiden taakse tarvittaessa. Avauksista tutkitaan useita asioita kuten rakenteiden lämpötilaa ja kosteutta sekä rakennustapaa ja niiden vastaavuutta suunnitelmiin. Rakenneavausten kautta otetaan myös eri materiaaleista näytteitä, jotka toimitetaan analysoitavaksi Ruokaviraston hyväksymään laboratorioon. Lisäksi tutkitaan rakenteiden ilmayhteyksiä tarvittaessa merkkiaineen avulla. Näin saadaan selville myös mahdollisten vaurioiden aiheuttamaa sisäilmahaittaa. 

Tutkimusten päätteeksi näytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Tulosten ja tutkimuksen johtopäätösten saamiseen kuluu aikaa kaikkiaan noin kuukausi. Kirjallisessa raportissa esitetään löydökset, tulokset analyyseineen ja toimenpidesuositus jatkoa varten. Tarvittaessa voidaan tehdä erillinen korjaustapaehdotus korjaussuunnittelua varten.