Kyselytutkimus kotitalouksien sisäilmaongelmista - vielä ehtii vastata!

02.10.2020

Sisäilmaongelmien sekä home- ja muiden asumisterveysloukkutilanteiden laajuutta ja tilanteisiin johtaneita syitä sekä vaikutuksia suomalaisissa kodeissa selvitetään kaikille avoimella verkkokyselyllä. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta saadaan mahdollisimman laajasti tietoa suomalaisten kotitalouksien sisäilmatilanteesta. Kyselyn tulokset julkaistaan ensi keväänä SisäTuki-hankkeen loppuraportin yhteydessä. Kysely on avoinna vielä 11.10 asti.

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn! Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropol.com/s/sisatuki

Lisätietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa: https://thl.fi/fi/-/sisailmaongelmien-laajuutta-ja-vaikutuksia-kodeissa-kartoitetaan-verkkokyselylla?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Fymparistoterveys%2Fsisailma (Julkaistu 09/2020)