Laadunvarmistus

Korjaustöiden laadunvarmistus on tärkeää!

Sisäilmanogelmien korjaustöiden onnistumisen totetaa parhaiten asukas. Työn laatua tulee kuitenkin valvoa ja laadunvarmistuksessa käytetään apuna erilaisia mittauksia. Tutkimuksissa havaitaan usein että alkuperäiset korjaustyöt ovat puutteellisia.

VOC-päästöjä voi tulla kostuneista lattiamateriaaleista ja ne ovat voineet imeytyä myös attiabetoniin. Korjaustöissä tulee materiaalien uusimisen lisäksi huolehtia että betonilaattaan ei jää emissioita pilaamaan sisäilmaa edelleen. Emissioiden poiston jälkeen tehty FLEC-mittaus on varmistus työn onnistumisesta. 

Korjaustöiden yhteydessä usein tiivistetään rakenteita ilmavuotojen katkaisemiseksi esimerkiksi alapohjasta sisäilmaan. Tiivistysten onnistuminen voidaan varmistaa tiiveysmittauksin merkkiainekaasulla. Tiiveysmittaukset ovat olennainen osa myös laajempien kosteusvauriokorjausten laadunvarmistuksessa.

Korjaustöiden laadunvarmistuksessa voidaan käyttää apuna myös homekoiraa.