Rakennetekninen kuntotutkimus

Rakennetekninen kuntotutkimus tarvitaan silloin kun epäillään rakennuksessa olevan piileviä kosteus- ja homevaurioita. 

Rakennusajankohdasta riippuen kiinteistöissä on erityyppisiä riskirakenteiksi määriteltyjä rakenteita. Näiden rakenteiden kosteustekninen toimivuus on todettu olevan heikkoa. 

Riskirakenteet ovat rakentamisaikakaudelle tyypillisiä, mutta nykytietämyksen mukaan herkästi vaurioituvia rakenteita. Riskirakenteita ovat esimerkiksi valesokkelirakenne, puukorotettu lattia sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne.   

Osa kiinteistöistä on elinkaarensa päässä jo iän ja huoltojen laiminlyöntien puolesta. Näissä rakennuksissa lähes kaikki riskirakenteet ovat jo vaurioituneet. Myös ilmanvaihdon puutteet korostuvat rakennusten kunnossa.

Kuntotutkimus alkaa asiakkaan toimittamien dokumenttien, tehtyjen havaintojen sekä mittausten läpikäynnillä. Tällöin arvioidaan ne riskirakenteet, joiden kuntoa lähdetään selvittämään. Tutkimuksissa rakenteiden sisältä otetaan materiaalinäytteitä, joilla selvitetään vaurioituneiden rakenteiden mahdollisesti tuottamaa terveyshaittaa ja vaurion laajuutta. Näytteitä otetaan tarvittaessa myös sisäilmasta (VOC-yhdisteet) tai pinnoilta (laskeutunut pöly, VOC-yhdisteet, kuidut). 

Tutkimuksista laaditaan aina kirjallinen raportti. Raportista ilmenee tehdyt tutkimukset sekä niiden tulokset ja arvioidaan havaittujen vaurioiden aiheuttamat riskit. Lisäksi raportissa on esitetty rakenteiden korjaustarve.  

Kuntotutkimus voidaan rajata esimerkiksi kustannussyistä tiettyyn rakenteeseen tai vain tiettyyn tilaan. Rakennukset ovat kuitenkin kokonaisuuksia ja yhden rakenteen havaitut ja korjatut ongelmat harvoin pelastavat tilanteessa, jossa rakennukseen liitettyä oireilua on todettu.

Joskus myös uusissa rakennuksissa havaitaan kosteus- ja homevaurioita johtuen työmailla tehdyistä ongelmaratkaisuista tai inhimillisistä erehdyksistä johtuen. Joskus myös valvonnan puute työmailla ilmenee ongelmina uusissa rakennuksissa.

Kuntotutkimuksen yhteydessä on hyvä suorittaa korjaustoimia silmällä pitäen myös lakisääteinen asbestikartoitus. Se on tehtävä ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä, jotta työ voidaan toteuttaa turvallisesti. Asbestikartoitus selvittää asbestin esiintymisen kiinteistössä ennen korjauksia, purkutöitä tai jätehävitystä.