Rakennetekninen kuntotutkimus

Sisäilmaongelmien selvittämiseksi tehdään rakenneteknisiä kuntotutkimuksia.

Rakennetekninen kuntotutkimus tarvitaan kun epäillään raknnuksessa olevan kosteus- ja homevaurioita. Rakennusajankohdasta riippuen kiinteistöissä on erityyppisiä riskirakenteiksi määriteltyjä rakenteita. Näiden rakenteiden kosteustekninen toimivuus on todettu olevan heikkoa. 

Riskirakenteet ovat rakentamisaikakaudelle tyypillisiä, mutta nykytietämyksen mukaan herkästi vaurioituvia rakenteita. Riskirakenteita ovat esimerkiksi valesokkelirakenne, puukorotettu lattia sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne.   

Asiakkaan toimittamien dokumenttien, tehtyjen havaintojen sekä mittausten perusteella arvioidaan ne riskirakenteet, joiden kuntoa lähdetään  selvittämään. Tutkimuksissa rakenteiden sisältä otetaan materiaalinäytteitä, joilla selvitetään vaurioituneiden rakenteiden mahdollisesti tuottamaa terveyshaittaa ja vaurion laajuutta. Näytteitä otetaan tarvittaessa myös sisäilmasta (VOC-yhdisteet) tai pinnoilta (laskeutunut pöly, VOC-yhdisteet, kuidut). 

Tutkimuksista laaditaan aina kirjallinen raportti. Raportista ilmenee tehdyt tutkimukset sekä niiden tulokset ja arvioidaan vaurioiden aiheuttamat riskit. Lisäksi raportissa on esitetty rakenteiden korjaustarve.  

Kuntotutkimus voidaan rajata esimerkiksi kustannussyistä tiettyyn rakenteeseen tai vain tiettyyn tilaan. Rakennukset ovat kuitenkin kokonaisuuksia ja yhden rakenteen havaitut ja korjatut ongelmat harvoin pelastavat tilanteessa, jossa rakennukseen liitettyä oirelua on todettu.