Sisäilmatutkimus

Hyvä ja viihtyisä sisäilma on hajutonta. 

Asuntoon tullessa nenämme havaitsee herkästi uudet ja oudot hajut, mutta se myös tottuu niihin nopeasti. Asunnon hajuja kannattaa arvioida heti sisään tultaessa. Tunkkainen, kellarimainen haju kertoo useimmiten, että jossain on kosteusvaurio. Pistävä tai kemikaalimainen haju voi kertoa VOC-emissioista materiaaleista. Entä toimiiko ilmanvaihto?

Sisäilman laadun mittauksiin kuuluu ilmanvaihdon toimivuuden tarkastelusta lähtien monenlaisia mittauksia. Sisäilmasta voidaan mitata niin VOC-yhdisteitä kuin mikrobejakin. Tapauskohtaisesti selvitetään tarvittavat näytteet sisäilmassa koettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Aina ei näytteitä edes tarvita, vaan ilmanvaihdon toimivuutta tarkasteltaessa saatetaan havaita puutteita ilman vaihtuvuudessa.